وب‌سایت رسمی بیمه ایران نمایندگی شبانی کد 4940 (درجه یک) - آخرین توصیه های بیمه ایhttp://www.bimeshabani.irfaتوصیه های بیمه ایhttp://www.bimeshabani.ir/Advice-7467687نحوه دریافت خسارت بیمه شخص ثالث:http://www.bimeshabani.ir/Advice-7467688گواهینامه:http://www.bimeshabani.ir/Advice-7467689مهلت اعلام خسارت:http://www.bimeshabani.ir/Advice-7467690